Vandaflæsning

Hovborg Vandværk

Administration: Vandværkernes edb-service

75 39 32 55  - post@vand-edb.dk


Formand Børge O. Nielsen - Grindstedvej 52, 6682 Hovborg

20 32 82 65 - formand@hovborgvand.dk


Kasserer Lars Lund Petersen - Grindstedvej 58 - 6682 Hovborg

61 33 94 64 - mail@hovborgvand.dk


Vandaflæsning
Vandmålerne ved Hovborg Vandværk er forsynet med fjernaflæsning,

som aflæses til årsafregning d. 31. december hvert år.Derudover foretages der løbende aflæsning af målerdata.Vandværket informere Vejen Forsyning omkring forbrugernes årsforbrug, som med dette grundlag, opkræver vandafledingsafgifter.