Vandkvalitet

PFAS findes ikke i drikkevandet fra Hovborg Vanværk

Der er analyseret for 12 PFAS stoffer på ledningsnettet den 5. december 2018 og den 15. juni 2020


Boringskontrol 18-04-2023


Boringskontrol 20. maj 2022


Desphenyl-Chloridazon findes ikke i drikkevandet i Hovborg!


Her i efteråret 2017 har der i medierne været skrevet en del om fund af et bestemt pesticid i drikkevandsboringer. Det drejer sig om et nedbrydningsprodukt fra et ukrudtsmiddel, der tidligere blev anvendt til bekæmpelse af ukrudt i roer. Nedbrydningsproduktet er desphenyl-chlodridazon og pesticidet var godkendt af Miljøstyrelsen fra 1980 og frem til 1996, hvorefter det blev forbudt pga. fare for udvaskning til grundvandet. Hovborg Vandværk får jævnligt tjekket boringerne for indhold af fremmede kemiske forbindelser, som f.eks. pesticider og deres nedbrydningsprodukter.

Vores seneste analyse er fra en boringsprøve udtaget 2.11.2017.  Selv om stoffet ikke er på listen af midler, der skal testes for, så har vi besluttet at få vished for, om vandet også var rent for det stof.

Prøven blev testet for 36 forskellige pesticider og nedbrydningsprodukter og viste ingen indhold af de testede forbindelser – heller ikke af desphenyl-chloridazon


Boringskontrol 20. maj 2022


Vandprøve 05.12.2018

Vandprøve taphane Holmeåvej 15 den 15. juni 2020